Revisjonshistorikk [tilbake]

"Fordelene" med ebiler varer vel antagelig til omtrent neste valg...en grundig vurdering av behovv og totaløkonomi bør være det avgjørende...og det eneste som er sikkert med elbiler, er at bruktprisen faller som en murstein. Om fabrikantenes løfter om ny generasjoner batterier osv innen relativt kort tid holder stikk, vil briuktprisen på dagens elbiler gå gjennom bunnen. Derved bør du som du antyder, ha kontroll på total investering, samtidig som du har tilstrekkelig rekkevidde til at bilen dekker behovet over tid. E_Up er en grei bil, og nok den du vil være mest fornøyd med over tid blant de du nevner. Om verdifallet utvikler seg i negativ retning som følge av ny batteriteknologi...vil det jo unektelig være en stor fordel at bilen iallefall kan brukes noen år...for bedre totaløkonomi.