Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Om lysene tilfredsstiller forskriftenes krav til styrke, er vel det beste som kan oppnås en minnelig ordning ved en kostnadsdeling. Bilen er gått over reklamasjonsfristen og en såkalt garanti vil neppe dekke noe utover forskriftenes krav uten spesifisert avtale. Hilsen KNAjuristen.