Revisjonshistorikk [tilbake]

Ja, om dette lyset ikke kommer tilbake så ville jeg bare lykkelig kjørt videre!