Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Mitt råd er at du i første omgang tar dette skriftlig med Volvo og ber dem om å redegjøre for sitt standpunkt. Deretter foreta en vurdering og ev. sende en klage til for eksempel på www.forbrukerradet.no. Kanskje en mer teknisk kyndig person kan gi deg ytterligere kommentarer på denne siden. Hilsen KNAjuristen.