Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Innholdet i garantien er avhengig av vilkårene på kjøpstidspunktet og disse må forhandleren kunne framskaffe, eventuelt ta det opp med importøren. gjør henvendelsen skriftlig slik at du får dokumentert henvendelsen og forhandlerens svar. Her er det garantien som gjelder og ikke forbrukerkjøpsloven. ellers er det ikke vanlig at rustgarantier gjelder gjennomrusting. Hilsen KNAjuristen