Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Om det er NAV som er ansvarlig for bilen må du forhold deg til dem, Ellers bør du dokumentere alt som skjer gjennom skriftlige klage, fakturaer mv. Jeg vet ikke hvilke garantier du hadde ved overtagelsen, men de vil ev. kunne spille en rolle. Det synes som tiden for ordinære garantier og reklamasjonsrett er gått ut. Hilsen KNAjuristen