Revisjonshistorikk [tilbake]

Nope - ikke noen kjent feil dette som jeg vet om. Disse bilene er jo kjente for å være driftsikkerheten selv ... Det første jeg vill gjort (fort) er å peile giroljen.

Ellers så ville jeg nok fått bilen på et verksted. Det kan være noen oppheng, mellomakselkryss, koblinger el. lign. som gar gått her.
Dette bør du få sjekket ut relativt fort så du ikke "ødelegger" noe.