Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Du bør ta dette opp med selger for å få greie på hva som kan ha skjedd. Om den er trimmet kan det ha konsekvenser i forhold til registreringen, men det må først og fremst konstateres om den er trimmet. Dine muligheter som følge av en eventuell trimming, er avhengig av avtalen du har med selger og forbrukerkjøpsloven. Men altså først må du bringe de faktiske forhold på det rene. Hilsen KNAjuristen.