Revisjonshistorikk [tilbake]

Fin og praktisk bil du har fått deg der, men en kjedelig sak.

Veldig vanskelig å si noe konkret om dette uten å ha sett det, så svaret må bli litt generelt.

Jeg synes du må ta bilen med deg til forhandleren, vise de og legge dette fram for de på en sakelig og grei måte, samtidig som du klarer å understreke alvoret i saken.

De vi da antageligvis ta bilder og ta dette videre i sitt system som en garantiforespørsel. Så er det bare å håpe på det beste, Går ikke dette så blir det å evt. å ta det videre med juridisk bistand fra KNA / NAf el. lign.

Vær nøye på å ta vare på all dokumentasjon og korrespondanse (som bør være skriftelig.

Lykke til!