Revisjonshistorikk [tilbake]

En lekk vannpumpe sier du? Ville ikke det gi seg utslag i tydelig væske ansamling under bilen når den står stille?