Revisjonshistorikk [tilbake]

Ja, det skal du slett ikke se helt bort i fra. Politikerne har nå satt seg som mål å redusere antall diesel-taxier og få erstattet dem med hybrider eller el.biler.

Så denne er slett ikke ”bortreist” i så måte!