Revisjonshistorikk [tilbake]

Slik er det stort sett over hele landet. De skal dra inn hver eneste krone på hver eneste bil. Prøv å ring andre avdelinger..? Du får kanskje ett annet svar der? prøv med skriftlig klage, eller \"bit i det sure eplet å betal(desverre)\"