Revisjonshistorikk [tilbake]

En nydelig bil. Men regn med at du må øke på vedlikeholdsbudsjettet ganske betraktelig!