Revisjonshistorikk [tilbake]

hei sett in en lader i bilen som du kan plugge i hjemme. Det blir samme prinsippet som i båter da kalles det landstrømm.