Revisjonshistorikk [tilbake]

Feil, du har i utgangspunktet ikke lov til å sote noe som helst på de fremre rutene såfremt ikke bilen er typegodkjent med det,. Det skal ikke være noe som hindrer sikten din ut. Hvordan politiet håndhever det kan variere. Noen godtar det hvis de kan se deg utenfra, andre tolererer ikke noen ting.