Revisjonshistorikk [tilbake]

eg vill råde deg å vrake heile bilen fordi rusten er esten umlig og bli kvitt og bilen er ikkje so mykje verd