Revisjonshistorikk [tilbake]

Hallo Line - Det kan nok være begge deler. Ofte så er det treghet i overføringen som gjør dette.

Er du heldig er det bare sikringen, men det kan også være motoren er brent.