Revisjonshistorikk [tilbake]

Enten trykk giveren som sitter bak i halexen som er gåen. Eller så er det selve vinkel veksleren (Fordelings kassen til AWD) som er gåen.