Revisjonshistorikk [tilbake]

For lite olje på motoren. Evt defekt oljenivåmåler.