Revisjonshistorikk [tilbake]

Hadde samme problem selv,ved varm motor. Mye prøvig, testing og bytting av div.givere/følere. Det viste seg og være startmotor som ga litt for liten omdreining pga. slitasje.