Revisjonshistorikk [tilbake]

på disel motor sko kann det vere rigister reim eller kjede, skjå i sørvise boka