Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei Ola. Generelt kommer Toyota gjerne bedre ut av kvalitetsundersøkelser enn det VW gjør. Hele VW-konsernet slet med store kvalitetsproblemer fra slutten av 90-tallet og noen år framover. Men de har jobbet hardt med dette, og det meste er heldigvis ryddet opp i.

Når det gjelder støydemping/komfort, bør du prøve begge bilene og gjøre deg opp din egen mening. Dette er nemlig fort ganske subjektivt og avhenger også mye av hva slags dekk du utstyrer bilene med. Komfort kan også ha litt med utstyrsnivå å gjøre. Dette er to tøffe konkurrenter og de har blitt ganske like på mange områder etter hvert.