Revisjonshistorikk [tilbake]

Jeg synes Jimny er en bra bil, men det er fordi Jimny passer perfekt for mitt behov.

Hvis du ønsker en bil som kan kjøre på \"kjerreveiene\" du finner på kartet, så er Jimny en bra bil. Hvis du derimot kjører ofte på motorvei med høye hastigheter så finnes det biler som er mer egnet til det.