Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei Asgeir. Gass er gull! Og det er litt rart at flere ikke bygger om, men det har nok noe med å gjøre at det er relativt dyrt og montere. Jeg tror at hvis det skal være lønnsomt må man ha et litt langsiktig perspektiv og kjøre ganske mange km. per. år.

Det virker som Norske myndigheter og byråkrater ikke er villige til å satse på dette. Er de redd for å tape noen avgiftskroner????