Revisjonshistorikk [tilbake]

Sjekk kontaktene til pærene, da denne kan være gått varm og smeltet, koster 50 kr elns på bilxtra. kan også være en ledning som slår innpå et sted, bytt også lyspærer, hvis det er produskjson feil i en av de, kan dette forårsake av skringen går. Stein.