Revisjonshistorikk [tilbake]

Jeg har kjørt min bil problemfritt i 8 år, men bare 56.000km. Dersom du bare har kjørt som gjennomsnittet, altså 45-60.000, skulle det bare mangle.