Revisjonshistorikk [tilbake]

Vanskelig å si uten å ha sett skaden. Det med plast reparasjoner tok liksom aldri helt av...

Jeg tror faktisk at det er både enklere og dermed også billigere å skifte fangertrekket komplett for et verksted.

Skal du gjøre dette selv så stiller det seg annerledes.