Revisjonshistorikk [tilbake]

Saab vil ikke overleve hvis ikke noen kjøper dem. GM har sagt klart fra at de ikke lenger vil drive (og finansiere) Saab. Hva som nå skjer er ikke lett å si. Mye kan vel tyde på at et kinesisk selskap kjøper Saab - det gjenstår å se om de i så fall bare kjøper navnet, eller om de vil opprettholde Saab noenlunde som det selskapet det er i dag. Mange år med røde tall viser vel dessverre at Saab slik det har vært drevet, ikke er liv laga.