Revisjonshistorikk [tilbake]

Pass på at veivhusventilasjon er oppgradert.. Fører ofte til turboras.