Revisjonshistorikk [tilbake]

Bør være en grei jobb for de som kan det. Du trenger helst en hydraulisk presse for å presse ut og inn lageret. Hub'en må ut.