Revisjonshistorikk [tilbake]

Er den ikke elektronisk? Da er den koblet mot tenningsanlegget.