Revisjonshistorikk [tilbake]

Har du sjekket at dieselpumpa er rett på timingen, tyder på litt feil tenningstidspunkt.