Revisjonshistorikk [tilbake]

da er den sikkert lit fuktig. Smør den med smøremiddel på boks, så bedrer det seg sikkert.