Revisjonshistorikk [tilbake]

På ford spørs dette helt hvilken motor. en del av fordmotorene klarer seg godt gjennom et register ryk da klaringen mellom ventiler og stempel i øvre stilling er god.