Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Regner med at det er ekspansjonstank på denne bilen og at det er lokk på radiatoren. Er det lokk på radiatoren så ta av dette og kjør motoren varm og se at luften kommer ut ved at det bobler litt. Luften ligger jo alltid på det høyeste punktet i kjølesystemet. Og er det ikke lokk på radiatoren så påse at ekspansjonstanken er fylt med kjølevæske og luft den veien. Luften skal normalt komme ut selv ved og kjøre motoren varm og husk og kjør varmeapparatet på fult.

Trygve