Revisjonshistorikk [tilbake]

Disse motorene er vel ikke de mest holdbare i seg selv, så å oppgradere såppas ville jeg ikke satset på. Er de eksisterende turboene slitte ville jeg ha byttet de, men kun om de faktisk er slitte. Er jo ikke nødvendigvis selv om den har gått over 2 runder. Derimot ville jeg gjort en god service, rengjort oljekanaler og ånding av motoren og fyllt på kvalitetsolje før jeg tar en vanlig chipping på de eksisterende turboene. Skal du drive tungtrekking over lengre distanser ville jeg ha sett på muligheter for mindre motstand i eksosanlegget slik at du kan ha bedre kontroll på temperaturen i turboene med det. En annen ting er jo at automatkassen ikke er den sterkeste heller, så den trenger vel også oversyn om du skal chippe eller bruke den hardt, ihvertfall et oljebytte der også!