Revisjonshistorikk [tilbake]

Clutchen bør jo gå minst 100, 29 er veldig lite, men mulig med \"rett\" sjåfør :). Få sjekket om det er noe feil med clutchsystemet ellers, det er hydraulisk og kan ha flere feilkilder (lekkasjer, luft i systemet, defekte stempler) som kan gi feil selv om det ikke er veldig vanlig. Er det feil her vil neste clutch slites like fort. Og når de skifter clutchen vil de kunne se om det er noen mekaniske feil på trykkplate e.a. Er det ikke din skyld at den ble slitt så fort bør de ihvertfall gi deg en god pris selv om det pr. definisjon er en slitedel.