Revisjonshistorikk [tilbake]

Levetiden er avhengig av brukeren, det er vanskelig å klage på den avgjørelsen.