Revisjonshistorikk [tilbake]

Du betaler inn heftelsene til lånegiver, og overtar bilen. Dere går sammen til banken for å gjøre opp/betale ut gjelda. Ganske vanlig.