Revisjonshistorikk [tilbake]

Hallo Jostein. Dette er nok ikke noe du klarer å gjøre noe med selv. Her anbefaler jeg at du sender inn hele stasen til Norsk Speedometer service i Oslo.